Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie

DIECEZJA
SIEDLECKA

   
A A A
A A A A

23 czerwca 2021 r. Imieniny obchodzą: Wanda, Józef, Albin

     
LITURGIA SŁOWACzytania:
(Rdz 15,1-12.17-18); (Ps 105,1-4.6-9); Aklamacja (J 15,4.5b)
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

Różne aktualności
Jerycho różańcowe
Kościół modli się o ustanie epidemii
Apel Powiatowego Komendanta Policji
List Biskupa Siedleckiego do maturzystów
 
Poświęcenie pól
Poświęcenie pól 2021
Poświęcenie pól 2020
 
Kolęda
Kolęda 2021 (Msze św.)
Kolęda 2019/2020
 
Jubileusz 100-lecia
Nabożeństwo do Jezusa Miłosiernego
Msza Jubileuszowa i konferencja
Konkurs na teksty modlitewno - poetyckie
Wystawa poświęcona historii Parafii
 
Cmentarz
Odpust Św. Rocha
Zaduszki 2018
Regulamin
Mapa
Biuro cmentarza
 
Linki
Parafia na You Tube
Parafia na Facebook
Diecezja Siedlecka
Katolickie Radio Podlasie
Podlasie24
Podlaskie Echo Katolickie
EKAI
Episkopat
 
Słuchaj na żywo KRP


        

 
Parafia
Podstawowe informacje
Historia parafii
Kancelaria parafialna
Msze i nabożeństwa
Pracujący księża
Kontakt
Poświęcenie pól 2020
 
Ogłoszenia
2021.06.20
2021.06.13
2021.06.06
 
Intencje
2021.06.21-27
2021-06-14-20
2021.06.07-13
 
Sakramenty
I Komunia Św.
Bierzmowanie
Małżeństwo
Katechezy dla narzeczonych
Poradnia Rodzinna
 
Ruchy i Stowarzyszen
Liturgiczna Służba Ołtarza
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Schola Dziecięca
Akcja Katolicka
Chór Parafialny
Oaza
Domowy Kościół
Legion Maryi
Krąg Biblijny
Grupa modlitewna
Wspólnota Nieustającego Różańca
Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym
Apostolstwo Dobrej Śmierci
Ruch Szensztacki - Liga Rodzin
Róże Różańcowe Rodziców za dzieci
Strażnicy Kościoła
Wojownicy Maryi
Róże Różańcowe za współmałżonka
 
Rady Parafialne
Duszpasterska
Ekonomiczna
 
 
 
Bierzmowanie
 
 

 

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

 

Znalezione obrazy dla zapytania bierzmowanie logo

 

Bierzmowanie 2021

 

Bierzmowanie: informacje dla kandydatów - klasa VIII

 

Nowenna przed Uroczystością Bierzmowania:

Dzień II: 13 czerwca (niedziela) godz. 18:00 (spowiedź: przed bierzmowaniem dla Kandydatów, Świadków i Rodziny. próba śpiewu grupa B

Dzień III: 14 czerwca (poniedziałek) godz. 18:00 (spowiedź: przed bierzmowaniem dla Kandydatów, Świadków i Rodziny w czasie Mszy św.) Msza Św. i próba śpiewu grupa A

Dzień IV: 15 czerwca (wtorek) godz. 18:00 (spowiedź: przed bierzmowaniem dla Kandydatów, Świadków i Rodziny w czasie Mszy św.) Msza św. próba śpiewu grupa B

Dzień V: 16 czerwca (środa) godz. 18:00 (spowiedź: przed bierzmowaniem dla Kandydatów, Świadków i Rodziny w czasie Mszy św.) Próba liturgiczna grupa A

Dzień VI: 17 czerwca (czwartek) godz. 18:00 (spowiedź: przed bierzmowaniem dla Kandydatów, Świadków i Rodziny w czasie Mszy św.) Próba liturgiczna grupa B

Dzień VII: 18 czerwca (piątek) godz. 18:00 (spowiedź: przed bierzmowaniem od 15:00 do 18:00 w czasie adoracji dla Kandydatów, Świadków i Rodziny) Msza św. i krótka próba – Transmisja z Jerycha Młodych. grupa A i B razem!

Dzień VIII: 19 czerwca (sobota) godz. 18:00 (spowiedź: przed bierzmowaniem dla Kandydatów, Świadków i Rodziny w czasie Mszy św. Msza św. i próba liturgiczna z udziałem Świadków grupa A i B razem!

Dzień IX: 20 czerwca (niedziela) godz. 18:00 (spowiedź: przed bierzmowaniem dla Kandydatów, Świadków i Rodziny w czasie Mszy św. – 20 czerwca to niedziela rodziny i będzie dodatkowa Msza o godz. 16:00 następnie adoracja – będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Msza św. godz. 18:00 ze świadectwem Wojownika Maryi, próba podsumowująca grupa A i B razem!

 

  • 21 czerwca 2021 r., godz. 16.00 grupa A ; godz. 18:00 grupa B – Uroczystość Sakramentu Bierzmowania
    Szafarz Sakramentu: J.E. Ks. Bp Kazimierz Gurda, Biskup Siedlecki

Obecność na 20 min. przed Liturgią (stosowny strój do Kościoła zarówno Kandydatów jak i Świadków, galowy, czarno-biały, z zasłoniętymi kolanami, barkami, odpowiednie obuwie), na uroczystość przychodzimy z Kartkami, które Kandydaci otrzymają w czasie nowenny.

 

  • GRUPA (A) godz. 16:00: Łuków SP2, Łuków SP1, Łuków SP5, Łuków ZS1

  • GRUPA (B) godz. 18:00: Zalesie, Aleksandrów, Gołąbki, Świdry, Czerśl

 

  • Dziękczynienie za bierzmowanie: 27 czerwca, godz. 18:00 grupa A oraz grupa B

  • Rozdanie pamiątek. Podziękowanie animatorom za czas formacji.

 

LITURGIA SAKRAMENTU:

(wytłuszczone fragmenty Liturgii Kandydat winien znać na pamięć na egzaminie)

 

Biskup:

Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci:

Pragniemy aby Duch Święty którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Biskup: [N], PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO.

Bierzmowany: Amen.

Biskup dodaje: Pokój z tobą.

Bierzmowany: I z duchem twoim.

 

[N] to Imię

 

 

Kontakt z księdzem odpowiedzialnym za przygotowania:

ks. Radosław, tel. 502 441 664

e-mail: osipacz.radoslaw.sp2@gmail.com

 

 

Bierzmowanie: informacje dla kandydatów - klasa VII

Kandydaci z kl. VII w maju i czerwcu spotykają się z animatorami w małych grupach formacyjnych wg terminu ustalonego przez animatora grupy.

Celebracja - 9 maja (niedziela), rozpoczynamy Mszą Świętą

o godz. 13.00 po niej celebracja w Kościele. Kandydaci z udziałem rodziców

 

W obecnym roku formacyjnym obowiązuje:

Znajomość Lektury Duchowej: Ewangelia wg św. Marka

Znajomość pacierza

Znajomość materiału z Katechizmu dla kandydatów: Cześć I, Część II

Dzienniczki trzeba uzupełniać na bieżąco. W tabeli spotkania w małych grupach powinien być wpisany temat oraz data.

W czerwcu kandydaci zostaną poproszeni o przesłanie zdjęcia wybranych stron z dzienniczka.

 

Kontakt z księdzem odpowiedzialnym za przygotowania: ks. Radosław, tel. 502 441 664

e-mail: osipacz.radoslaw.sp2@gmail.com

 

Poprzez przyjęcie sakramentu bierzmowania ochrzczeni „jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” (Lumen gentium, 11). Chociaż sakrament chrztu jest ważny i skuteczny bez bierzmowania i Eucharystii, to jednak wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje jakby nie dopełnione (por. KKK 1306). Dlatego każdy ochrzczony może i powinien otrzymać sakrament bierzmowania (por. kan. 889 §1 i 890 KPK).

Kandydat powinien zachować imię chrzcielne, jeśli jest związane z patronem chrześcijańskim. Czyli jeśli na przykład dziecko dostało na chrzcie imię Piotr, to i na bierzmowaniu powinno obrać to samo imię. Dlaczego? Bo sakrament bierzmowania to niejako potwierdzenie sakramentu chrztu. Chodzi więc o podkreślenie związku między chrztem i bierzmowaniem, i o „zaprzyjaźnienie” się ze świętym patronem. A co, jeśli na chrzcie dziecko otrzymało imię Denis albo Ariel itp...? To wszak imiona niezwiązane ze świętymi Kościoła katolickiego. Jak czytamy w dokumencie KEP: „W takim przypadku kandydat może wybrać imię świętego, który będzie dla niego wzorem życia chrześcijańskiego”.

Jest też wskazanie, aby świadkami bierzmowania byli rodzice chrzestni, aby zaznaczyć jedność sakramentów chrztu i bierzmowania. Jeśli nie jest to możliwe, świadkiem może być inna wierząca osoba. Świadkowie powinni brać udział w przygotowaniach kandydata do bierzmowania

Biskupi wskazują na potrzebę minimum 30 spotkań formacyjnych, w tym  minimum pięciu celebracji liturgicznych. Kandydaci do bierzmowania powinni angażować się w życie parafii, np. przez działalność charytatywną, wolontariat, troskę o czystość i wystrój kościoła, pomoc w organizacji wydarzeń o charakterze religijno-kulturalnym.


 

Każdy kandydat do bierzmowania powinien wiedzieć…

1. Co to jest bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

2. Co oznacza słowo „bierzmowanie”?

Słowo „bierzmowanie” pochodzi od staropolskiego słowa „bierzmo”. Była to belka wzmacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem wzmocnienie nas w wierze.

3. Ile razy można przyjąć sakrament bierzmowania?

Przyjmujemy go jeden raz w życiu, ponieważ raz na zawsze „wyciska” na duszy znamię świadka Chrystusowego.

4. Jaki jest związek między chrztem a bierzmowaniem?

razem z Eucharystią, chrzest i bierzmowanie są sakramentami inicjacji chrześcijańskiej bierzmowanie rozwija łaskę daną na chrzcie świętym bierzmowanie uzdalnia do dojrzałego życia chrześcijańskiego zapoczątkowanego na chrzcie świętym

5. Jakich łask udziela bierzmowanie?

pomnaża łaskę uświęcającą wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego daje pełnię darów Ducha Świętego daje łaskę uczynkową, abyś wiarę mógł (a) mężnie wyznawać, bronić jej i według niej żyć

6. Co to znaczy bronić swojej wiary?

a) umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty

b) być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć

c) nie dawać złym życiem powodu do ataków na wiarę

7. Co to znaczy żyć według wiary?

Żyć wg wiary tzn:

a) Zachowywać na co dzień wszystkie przykazania

b) Spełniać solidnie swoje obowiązki

c) Żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św., pilną naukę religii, częstą spowiedź i Komunię św.

d) Wprowadzać w życie przykazania miłości Boga i bliźniego

8. Przez co mamy pogłębiać wiarę?

a) przez modlitwę i czynny udział we Mszy św.

b) częstą spowiedź i Komunię św.

c) systematyczną katechezę

d) przez czytanie Pisma św. i książek katolickich

e) przez życie na co dzień wiarą

9. Przez co człowiek może utracić wiarę?

Człowiek może utracić wiarę przez:

a) zaniedbywanie pogłębiania wiedzy religijnej

b) opuszczanie modlitwy, Mszy św.

c) lekceważenie przykazań Bożych

10. Kto udziela sakramentu bierzmowania?

Sakramentu bierzmowania udziela ks. biskup a w nagłych nadzwyczajnych okolicznościach każdy upoważniony kapłan

11. Jakie są najważniejsze ceremonie sakramentu bierzmowania?

a) włożenie rąk przez ks. biskupa co oznacza zstąpienie Ducha Świętego

b) namaszczenie na czole Krzyżmem św. i słowa” Przyjmij znamię daru Ducha Świętego

12. Co to jest Trójca Święta?

Trójcą Przenajświętszą nazywamy jednego Boga w trzech Osobach Boskich. Trzy osoby boskie są jednym Bogiem, ponieważ mają tę samą naturę

13. Kim jest Jezus Chrystus?

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia

14. Kim jest Duch Święty?

Duch Święty jest Trzecią osobą Trójcy Świętej; uosobioną miłością Ojca i Syna, jest Bogiem równym Ojcu i Synowi

15. Co to jest sakrament?

Sakrament jest widzialnym znakiem niewidzialnej łaski

________________________________________________________

 

Kto może przyjąć sakrament bierzmowania?

Chcąc ważnie i godziwie przyjąć sakrament bierzmowania należy spełnić warunki określone prawem kościelnym, a mianowicie:

a) przyjąć wcześniej sakrament chrztu świętego Chrzest jest pierwszym sakramentem i dopiero po jego przyjęciu można przyjmować ważnie wszystkie inne sakramenty. Dlatego, jeżeli przyjmuje się bierzmowanie poza parafią, w której miał miejsce chrzest, należy przedstawić świadectwo chrztu.

b) przystąpić do spowiedzi i Komunii świętej Bierzmowanie należy do tych sakramentów, które trzeba przyjmować w stanie łaski uświęcającej. Nazywamy je sakramentami żywych, gdyż przyjmują je ludzie żyjący w przyjaźni z Bogiem, czyli bez grzechu ciężkiego na duszy.

c) być w odpowiednim wieku Sakrament bierzmowania wprowadza bierzmowanego w odpowiedzialne życie wiarą, dlatego mogą go przyjmować dorośli chrześcijanie. Prawo kościelne wymaga aby kandydat miał używanie rozumu i był zdolny świadomie odnowić przyrzeczenia chrzcielne, jednak dokładniejsze ustalenie granicy wieku pozostawia się do decyzji Konferencji Episkopatu.  

 d) wykazać się znajomością prawd wiary Skoro bierzmowany przyjmuje na siebie obowiązek bronienia i umacniania wiary, musi sam dobrze ją poznać. Od kandydata wymaga się nie tylko teoretycznej znajomości prawd katechizmowych, ale umiejętności praktycznego ich zastosowania. Nie wystarcza więc, że ktoś dobrze uczy się religii, ale powinien na co dzień postępować jak autentyczny chrzescijanin.

e) posiadać szczerą intencję Przez ten warunek należy rozumieć dobrą wolę służenia Bogu całym sercem i sumiennego wypełniania podjętych zobowiązań, a zwłaszcza świadczenia swoim życiem o Chrystusie. Nie powinno się przyjmować tego sakramentu tylko dlatego, że inni go przyjmują, a więc - jak to się mówi - dla ludzkiego oka. Istotne w tym względzie jest osobiste pragnienie pozostania do końca życia wiernym Bogu.

Ks. Radosław Osipacz

 

 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR