Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie

DIECEZJA
SIEDLECKA

   
A A A
A A A A

6 października 2022 r. Imieniny obchodzą: Petra, Fryderyka, Artur

     
LITURGIA SŁOWACzytania:
(Ga 3, 1-5); (Łk 1, 69-70. 71-73. 74-75); (Dz 16, 14b)
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

Aktualności
Specyfikacja Zamówienia Publicznego - Prace konserwatorskie dla fresków
Program prac konserwatorskich dla fresków w kościele
Fotografia prezbiterium - aktualna
Fotofrafia historyczna z 1918 roku - 1
Fotografia historyczna z 1918 roku - 2
Fotografia - fragment odkrywki - 1
Fotografia - fragment odkrywki - 2
 
Poświęcenie pól
Poświęcenie pól 2021
Poświęcenie pól 2020
 
Kolęda
Kolęda 2021/2022
 
Jubileusz 100-lecia
Nabożeństwo do Jezusa Miłosiernego
Msza Jubileuszowa i konferencja
Konkurs na teksty modlitewno - poetyckie
Wystawa poświęcona historii Parafii
 
Cmentarz
Odpust Św. Rocha
Zaduszki 2018
Regulamin
Mapa
Biuro cmentarza
 
Linki
Parafia na You Tube
Parafia na Facebook
Diecezja Siedlecka
Katolickie Radio Podlasie
Podlasie24
Podlaskie Echo Katolickie
EKAI
Episkopat
 
Słuchaj na żywo KRP


        

 
Parafia
Podstawowe informacje
Historia parafii
Kancelaria parafialna
Msze i nabożeństwa
Pracujący księża
Kontakt
 
Sakramenty
I Komunia Św.
Bierzmowanie - przygotowanie
Bierzmowanie kl. VII
Bierzmowanie kl. VIII
Małżeństwo
Poradnia Rodzinna
Katechezy dla narzeczonych
Katechezy chrzcielne
 
Ogłoszenia
2022-10-02
2022-09-25
2022-09-18
 
Intencje
2022.10.03-10.09
2022.09.26-10.02
2022.09.19-09-25
 
Ruchy i Stowarzyszen
Liturgiczna Służba Ołtarza - LSO
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży - KSM
Schola Dziecięca
Stowarzyszenie Żywy Różaniec
Akcja Katolicka
Chór Parafialny
Oaza
Domowy Kościół
Legion Maryi
Krąg Biblijny
Grupa modlitewna Miriam
Wspólnota Nieustającego Różańca
Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym
Apostolstwo Dobrej Śmierci
Ruch Szensztacki - Liga Rodzin
Róże Różańcowe Rodziców za dzieci
Bractwo Strażnicy Kościoła
Bractwo Przenajświętszej Krwi
Wojownicy Maryi
Róże Różańcowe za współmałżonka
Grupa pielgrzymkowa 14 B
Umiłowana
Grupa Św. Maksymiliana
 
Rady Parafialne
Duszpasterska
Ekonomiczna
 
 
 
Bierzmowanie - przygotowanie
 
 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania bierzmowanie logo

 

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej." KKK 1285

W rodzinie dokonuje się wtajemniczenie bierzmowanych w codzienną modlitwę, cotygodniową liturgię Mszy św. i praktykę życia chrześcijańskiego. Zachęcam rodziców do systematycznego udziału w spotkaniach modlitewnych i liturgicznych z udziałem kandydatów do bierzmowania. Przygotowanie kandydatów do bierzmowania ma zmierzać do tego, aby doprowadzić chrześcijanina do ściślejszego zjednoczenia z Chrystusem i żywszej przyjaźni z Duchem Świętym przejawiającej się w otwarciu na Jego dary i natchnienia, aby lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność za życie chrześcijańskie (KKK nr 1309). W przygotowaniu do przyjęcia sakramentu bierzmowania kandydat:

  • rozwija świadomość chrztu nie jako jednorazowego wydarzenia z przeszłości, ale jako procesu obejmującego całe życie;

  • rozumie bierzmowanie jako dopełnienie chrztu oraz istotny etap inicjacji chrześcijańskiej, co prowadzi do pogłębionego przeżywania Eucharystii.

 

Przygotowanie będzie odbywało się w kilku obszarach równolegle. Szczególnie wyeksponujemy dwa wymiary: informacyjny i formacyjny.


 

1.    W wymiarze informacyjnym kandydaci powinni osiągnąć podstawową znajomość prawd wiary i zasad moralności głównie poprzez:

•    systematycznie realizowaną katechezę zgodnie z przyjętym w diecezji programem katechizacji,

•    poznanie, pogłębienie i utrwalenie treści katechizmu kandydata do sakramentu bierzmowania,

•    poznanie treści Ewangelii wskazanej w danym roku przygotowania (kandydatów obowiązuje lektura Ewangelii wg św. Marka)

•    poznanie aktualnych wydarzeń z życia Kościoła powszechnego i lokalnego.


 

2.    Wymiar formacyjny obejmuje w szczególności comiesięczne spotkania połączone z tematyczną celebracją:

•    Nabożeństwo odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych,

•    Nabożeństwo pokutne,

•    Nabożeństwo wyznania wiary i miłości. Kościół. Symbol wiary

•    Nabożeństwo uwielbienia z adoracją Najświętszego Sakramentu i wyborem Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela,

•    Uroczysta Eucharystia,

•    Celebracja sakramentu bierzmowania,

•    Nabożeństwo posłania


 

Oprócz udziału w katechezie szkolnej i parafialnej młodzież powinna rozwijać swoją relację z Jezusem przez uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Mszy św., nabożeństwach, osobistej modlitwie i korzystaniu z sakramentów. W przygotowaniu intelektualnym kandydata do bierzmowania obowiązuje zakres treści określony w Diecezjalnym Katechizmie dla kandydatów do bierzmowania oraz Ewangelia wg św. Marka.


 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

•    udział w spotkaniach wszystkich kandydatów w parafii,

•    praca w małych grupach kandydatów do bierzmowania,

•    udział w lekcjach religii w szkole i pozytywna opinia katechety,

•    pozytywnie zdany egzamin,

•    uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej i świątecznej,

•    spowiedź systematyczna/comiesięczna,

•    udział w nabożeństwie różańcowym w październiku (co najmniej 2 razy w tygodniu),

•    udział w nabożeństwie majowym (co najmniej 2 razy w tygodniu),

•    udział w Roratach (co najmniej raz w tygodniu),

•    udział w rekolekcjach adwentowych,

•    udział w Drodze krzyżowej (co najmniej w czterech),

•    udział w Gorzkich żalach (co najmniej w czterech),

•    udział w rekolekcjach wielkopostnych,

•    udział w Triduum Paschalnym,

•    adoracje,

•    zaangażowanie we wspólnocie Kościoła: ministrant, lektor, działalność charytatywna, wolontariat, Oaza, KSM, harcerstwo itp.


 

Bezpośrednio przed przyjęciem sakramentu bierzmowania kandydat powinien uczestniczyć w nowennie do Ducha Świętego oraz przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.

Kandydat powinien zachować imię chrzcielne, jeśli jest związane z patronem chrześcijańskim. Czyli jeśli na przykład dziecko dostało na chrzcie imię Piotr, to i na bierzmowaniu powinno obrać to samo imię. Dlaczego? Bo sakrament bierzmowania to niejako potwierdzenie sakramentu chrztu. Chodzi więc o podkreślenie związku między chrztem i bierzmowaniem, i o „zaprzyjaźnienie” się ze świętym patronem. A co, jeśli na chrzcie dziecko otrzymało imię Denis albo Ariel itp...? To wszak imiona niezwiązane ze świętymi Kościoła katolickiego. Jak czytamy w dokumencie KEP: „W takim przypadku kandydat może wybrać imię świętego, który będzie dla niego wzorem życia chrześcijańskiego”.

Jest też wskazanie, aby świadkami bierzmowania byli rodzice chrzestni, aby zaznaczyć jedność sakramentów chrztu i bierzmowania. Jeśli nie jest to możliwe, świadkiem może być inna wierząca osoba. Świadkowie powinni brać udział w przygotowaniach kandydata do bierzmowania

 

________________________________________________________________

Każdy kandydat do bierzmowania powinien wiedzieć…

 

1. Co to jest bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

 

2. Co oznacza słowo „bierzmowanie”?

Słowo „bierzmowanie” pochodzi od staropolskiego słowa „bierzmo”. Była to belka wzmacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem wzmocnienie nas w wierze.

 

3. Ile razy można przyjąć sakrament bierzmowania?

Przyjmujemy go jeden raz w życiu, ponieważ raz na zawsze „wyciska” na duszy znamię świadka Chrystusowego.

 

4. Jaki jest związek między chrztem a bierzmowaniem?

razem z Eucharystią, chrzest i bierzmowanie są sakramentami inicjacji chrześcijańskiej bierzmowanie rozwija łaskę daną na chrzcie świętym bierzmowanie uzdalnia do dojrzałego życia chrześcijańskiego zapoczątkowanego na chrzcie świętym.

 

5. Jakich łask udziela bierzmowanie?

pomnaża łaskę uświęcającą wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego daje pełnię darów Ducha Świętego daje łaskę uczynkową, abyś wiarę mógł (a) mężnie wyznawać, bronić jej i według niej żyć.

 

6. Co to znaczy bronić swojej wiary?

a) umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty

b) być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć

c) nie dawać złym życiem powodu do ataków na wiarę.

 

7. Co to znaczy żyć według wiary?

Żyć wg wiary tzn:

a) Zachowywać na co dzień wszystkie przykazania

b) Spełniać solidnie swoje obowiązki

c) Żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św., pilną naukę religii, częstą spowiedź i Komunię św.

d) Wprowadzać w życie przykazania miłości Boga i bliźniego

 

8. Przez co mamy pogłębiać wiarę?

a) przez modlitwę i czynny udział we Mszy św.

b) częstą spowiedź i Komunię św.

c) systematyczną katechezę

d) przez czytanie Pisma św. i książek katolickich

e) przez życie na co dzień wiarą

 

9. Przez co człowiek może utracić wiarę?

Człowiek może utracić wiarę przez:

a) zaniedbywanie pogłębiania wiedzy religijnej

b) opuszczanie modlitwy, Mszy św.

c) lekceważenie przykazań Bożych

 

10. Kto udziela sakramentu bierzmowania?

Sakramentu bierzmowania udziela ks. biskup a w nagłych nadzwyczajnych okolicznościach każdy upoważniony kapłan

 

11. Jakie są najważniejsze ceremonie sakramentu bierzmowania?

a) włożenie rąk przez ks. biskupa co oznacza zstąpienie Ducha Świętego

b) namaszczenie na czole Krzyżmem św. i słowa” Przyjmij znamię daru Ducha Świętego

 

12. Co to jest Trójca Święta?

Trójcą Przenajświętszą nazywamy jednego Boga w trzech Osobach Boskich. Trzy osoby boskie są jednym Bogiem, ponieważ mają tę samą naturę

 

13. Kim jest Jezus Chrystus?

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia

 

14. Kim jest Duch Święty?

Duch Święty jest Trzecią osobą Trójcy Świętej; uosobioną miłością Ojca i Syna, jest Bogiem równym Ojcu i Synowi

 

15. Co to jest sakrament?

Sakrament jest widzialnym znakiem niewidzialnej łaski

 

________________________________________________________

Kto może przyjąć sakrament bierzmowania?

Chcąc ważnie i godziwie przyjąć sakrament bierzmowania należy spełnić warunki określone prawem kościelnym, a mianowicie:

 

a) przyjąć wcześniej sakrament chrztu świętego Chrzest jest pierwszym sakramentem i dopiero po jego przyjęciu można przyjmować ważnie wszystkie inne sakramenty. Dlatego, jeżeli przyjmuje się bierzmowanie poza parafią, w której miał miejsce chrzest, należy przedstawić świadectwo chrztu.

 

b) przystąpić do spowiedzi i Komunii świętej Bierzmowanie należy do tych sakramentów, które trzeba przyjmować w stanie łaski uświęcającej. Nazywamy je sakramentami żywych, gdyż przyjmują je ludzie żyjący w przyjaźni z Bogiem, czyli bez grzechu ciężkiego na duszy.

 

c) być w odpowiednim wieku Sakrament bierzmowania wprowadza bierzmowanego w odpowiedzialne życie wiarą, dlatego mogą go przyjmować dorośli chrześcijanie. Prawo kościelne wymaga aby kandydat miał używanie rozumu i był zdolny świadomie odnowić przyrzeczenia chrzcielne, jednak dokładniejsze ustalenie granicy wieku pozostawia się do decyzji Konferencji Episkopatu.  

 

d) wykazać się znajomością prawd wiary Skoro bierzmowany przyjmuje na siebie obowiązek bronienia i umacniania wiary, musi sam dobrze ją poznać. Od kandydata wymaga się nie tylko teoretycznej znajomości prawd katechizmowych, ale umiejętności praktycznego ich zastosowania. Nie wystarcza więc, że ktoś dobrze uczy się religii, ale powinien na co dzień postępować jak autentyczny chrzescijanin.

 

e) posiadać szczerą intencję Przez ten warunek należy rozumieć dobrą wolę służenia Bogu całym sercem i sumiennego wypełniania podjętych zobowiązań, a zwłaszcza świadczenia swoim życiem o Chrystusie. Nie powinno się przyjmować tego sakramentu tylko dlatego, że inni go przyjmują, a więc - jak to się mówi - dla ludzkiego oka. Istotne w tym względzie jest osobiste pragnienie pozostania do końca życia wiernym Bogu.

 

Informacje:

ks. Radosław Osipacz tel. 502 441 664

e-mail: osipacz.radoslaw.sp2@gmail.com

 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR