Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie

DIECEZJA
SIEDLECKA

   
A A A
A A A A

28 stycznia 2022 r. Imieniny obchodzą: Walery, Radomir, Karol

     
LITURGIA SŁOWACzytania:
(2 Sm 11,1-4a.5-10a.13-17.27c); (Ps 51,3-4.5-6ab.6cd-7.10-11); Aklamacja (Mt 11,25)
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

Różne aktualności
Apel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnnego w Łukowie
 
Poświęcenie pól
Poświęcenie pól 2021
Poświęcenie pól 2020
 
Kolęda
Kolęda 2021/2022
 
Jubileusz 100-lecia
Nabożeństwo do Jezusa Miłosiernego
Msza Jubileuszowa i konferencja
Konkurs na teksty modlitewno - poetyckie
Wystawa poświęcona historii Parafii
 
Cmentarz
Odpust Św. Rocha
Zaduszki 2018
Regulamin
Mapa
Biuro cmentarza
 
Linki
Parafia na You Tube
Parafia na Facebook
Diecezja Siedlecka
Katolickie Radio Podlasie
Podlasie24
Podlaskie Echo Katolickie
EKAI
Episkopat
 
Słuchaj na żywo KRP


        

 
Parafia
Podstawowe informacje
Historia parafii
Kancelaria parafialna
Msze i nabożeństwa
Pracujący księża
Kontakt
Poświęcenie pól 2020
 
Ogłoszenia
2022-01-23
2022-01-16
2022-01-09
 
Intencje
2022.01.24-01.30
2022.01.17-01.23
2022.01.10-01.16
 
Sakramenty
I Komunia Św.
Bierzmowanie
Małżeństwo
Poradnia Rodzinna
Katechezy dla narzeczonych
Katechezy chrzcielne
 
Ruchy i Stowarzyszen
Liturgiczna Służba Ołtarza
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Schola Dziecięca
Akcja Katolicka
Chór Parafialny
Oaza
Domowy Kościół
Legion Maryi
Krąg Biblijny
Grupa modlitewna Miriam
Wspólnota Nieustającego Różańca
Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym
Apostolstwo Dobrej Śmierci
Ruch Szensztacki - Liga Rodzin
Róże Różańcowe Rodziców za dzieci
Strażnicy Kościoła
Wojownicy Maryi
Róże Różańcowe za współmałżonka
Grupa pielgrzymkowa 14 B
Umiłowana
 
Rady Parafialne
Duszpasterska
Ekonomiczna
 
 
 
Bierzmowanie
 
 

 

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

 

Znalezione obrazy dla zapytania bierzmowanie logo

 

Informacje dla rodziców i kandydatów

do bierzmowania 2021/2022


 

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej." KKK 1285

W rodzinie dokonuje się wtajemniczenie bierzmowanych w codzienną modlitwę, cotygodniową liturgię Mszy św. i praktykę życia chrześcijańskiego. Zachęcam rodziców do systematycznego udziału w spotkaniach modlitewnych i liturgicznych z udziałem kandydatów do bierzmowania. Przygotowanie kandydatów do bierzmowania ma zmierzać do tego, aby doprowadzić chrześcijanina do ściślejszego zjednoczenia z Chrystusem i żywszej przyjaźni z Duchem Świętym przejawiającej się w otwarciu na Jego dary i natchnienia, aby lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność za życie chrześcijańskie (KKK nr 1309). W przygotowaniu do przyjęcia sakramentu bierzmowania kandydat:

  • rozwija świadomość chrztu nie jako jednorazowego wydarzenia z przeszłości, ale jako procesu obejmującego całe życie;

  • rozumie bierzmowanie jako dopełnienie chrztu oraz istotny etap inicjacji chrześcijańskiej, co prowadzi do pogłębionego przeżywania Eucharystii.

 

Przygotowanie będzie odbywało się w kilku obszarach równolegle. Szczególnie wyeksponujemy dwa wymiary: informacyjny i formacyjny.


 

1.    W wymiarze informacyjnym kandydaci powinni osiągnąć podstawową znajomość prawd wiary i zasad moralności głównie poprzez:

•    systematycznie realizowaną katechezę zgodnie z przyjętym w diecezji programem katechizacji,

•    poznanie, pogłębienie i utrwalenie treści katechizmu kandydata do sakramentu bierzmowania,

•    poznanie treści Ewangelii wskazanej w danym roku przygotowania (kandydatów obowiązuje lektura Ewangelii wg św. Marka)

•    poznanie aktualnych wydarzeń z życia Kościoła powszechnego i lokalnego.


 

2.    Wymiar formacyjny obejmuje w szczególności comiesięczne spotkania połączone z tematyczną celebracją:

•    Nabożeństwo odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych,

•    Nabożeństwo pokutne,

•    Nabożeństwo wyznania wiary i miłości. Kościół. Symbol wiary

•    Nabożeństwo uwielbienia z adoracją Najświętszego Sakramentu i wyborem Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela,

•    Uroczysta Eucharystia,

•    Celebracja sakramentu bierzmowania,

•    Nabożeństwo posłania


 

Oprócz udziału w katechezie szkolnej i parafialnej młodzież powinna rozwijać swoją relację z Jezusem przez uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Mszy św., nabożeństwach, osobistej modlitwie i korzystaniu z sakramentów. W przygotowaniu intelektualnym kandydata do bierzmowania obowiązuje zakres treści określony w Diecezjalnym Katechizmie dla kandydatów do bierzmowania oraz Ewangelia wg św. Marka.


 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

•    udział w spotkaniach wszystkich kandydatów w parafii,

•    praca w małych grupach kandydatów do bierzmowania,

•    udział w lekcjach religii w szkole i pozytywna opinia katechety,

•    pozytywnie zdany egzamin,

•    uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej i świątecznej,

•    spowiedź systematyczna/comiesięczna,

•    udział w nabożeństwie różańcowym w październiku (co najmniej 2 razy w tygodniu),

•    udział w nabożeństwie majowym (co najmniej 2 razy w tygodniu),

•    udział w Roratach (co najmniej raz w tygodniu),

•    udział w rekolekcjach adwentowych,

•    udział w Drodze krzyżowej (co najmniej w czterech),

•    udział w Gorzkich żalach (co najmniej w czterech),

•    udział w rekolekcjach wielkopostnych,

•    udział w Triduum Paschalnym,

•    adoracje,

•    zaangażowanie we wspólnocie Kościoła: ministrant, lektor, działalność charytatywna, wolontariat, Oaza, KSM, harcerstwo itp.


 

Bezpośrednio przed przyjęciem sakramentu bierzmowania kandydat powinien uczestniczyć w nowennie do Ducha Świętego oraz przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.

Kandydat powinien zachować imię chrzcielne, jeśli jest związane z patronem chrześcijańskim. Czyli jeśli na przykład dziecko dostało na chrzcie imię Piotr, to i na bierzmowaniu powinno obrać to samo imię. Dlaczego? Bo sakrament bierzmowania to niejako potwierdzenie sakramentu chrztu. Chodzi więc o podkreślenie związku między chrztem i bierzmowaniem, i o „zaprzyjaźnienie” się ze świętym patronem. A co, jeśli na chrzcie dziecko otrzymało imię Denis albo Ariel itp...? To wszak imiona niezwiązane ze świętymi Kościoła katolickiego. Jak czytamy w dokumencie KEP: „W takim przypadku kandydat może wybrać imię świętego, który będzie dla niego wzorem życia chrześcijańskiego”.

Jest też wskazanie, aby świadkami bierzmowania byli rodzice chrzestni, aby zaznaczyć jedność sakramentów chrztu i bierzmowania. Jeśli nie jest to możliwe, świadkiem może być inna wierząca osoba. Świadkowie powinni brać udział w przygotowaniach kandydata do bierzmowania


 

 

Informacje dla kandydatów i rodziców

Ważne terminy:

 

Przygotowanie do bierzmowania dla młodzieży z kl. VII:

(I rok formacji)

 

Spotkania w małych grupach odbywają się wg harmonogramu, który jest ustalany z animatorem grupy. Na spotkania w grupach oraz na celebracje i zaliczenie materiału przynosimy dzienniczki.

 

Styczeń: 30 I spotkanie formacyjne po Mszy o godz. 13:00

 

Marzec: 6 III spotkanie formacyjne po Mszy o godz. 13:00

 

Maj: Zaliczenie materiału z pacierza oraz życiorys patrona: maj / czerwiec

 

Czerwiec: 19 VI spotkanie formacyjne po Mszy o 13:00

 

 

Przygotowanie do bierzmowania dla młodzieży z kl. VIII:

(II rok formacji)

Spotkania w małych grupach odbywają się wg harmonogramu, który jest ustalany z animatorem grupy. Na spotkania w grupach oraz na celebracje i zaliczenie materiału przynosimy dzienniczki.

 

Egzamin kl. VIII

(miejsce: budynek poklasztorny – sala konferencyjna)

 

Rozdział I „Wyznanie wiary”

Rozdział II „Sakramenty wiary”

 

(kandydat przynosi ze sobą uzupełniony dzienniczek, oraz zachowujemy zasady bezpieczeństwa: maseczka oraz dystans)

 

2 II (środa) godz. 16:00 – SP Świdry

3 II (czwartek) godz. 16:00 – SP2 kl. 8 b

4 II (piątek) godz. 16:00 – SP1 kl. 8 a,b

5 II (sobota) godz. 12:00 – SP1 kl. 8 c,d

5 II (sobota) godz. 15:00 – SP1 kl. 8 e,f,g + SP4 + SP5

7 II (poniedziałek) godz. 16:00 – SP Gołąbki

9 II (środa) godz. 16:00 – SP Zalesie

10 II (czwartek) godz. 16:00 – SP Czerśl

11 II (piątek) godz. 16:00 – SP2 kl. 8 a

12 II (sobota) godz. 12:00 – SP Aleksandrów

 

 

Kontakt z ks. odpowiedzialnym za przygotowanie

do sakramentu Bierzmowania:

ks. Radosław Osipacz tel. 502 441 664

e-mail: osipacz.radoslaw.sp2@gmail.com

 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR