Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie

DIECEZJA
SIEDLECKA

   
A A A
A A A A

28 stycznia 2022 r. Imieniny obchodzą: Walery, Radomir, Karol

     
LITURGIA SŁOWACzytania:
(2 Sm 11,1-4a.5-10a.13-17.27c); (Ps 51,3-4.5-6ab.6cd-7.10-11); Aklamacja (Mt 11,25)
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

Różne aktualności
Apel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnnego w Łukowie
 
Poświęcenie pól
Poświęcenie pól 2021
Poświęcenie pól 2020
 
Kolęda
Kolęda 2021/2022
 
Jubileusz 100-lecia
Nabożeństwo do Jezusa Miłosiernego
Msza Jubileuszowa i konferencja
Konkurs na teksty modlitewno - poetyckie
Wystawa poświęcona historii Parafii
 
Cmentarz
Odpust Św. Rocha
Zaduszki 2018
Regulamin
Mapa
Biuro cmentarza
 
Linki
Parafia na You Tube
Parafia na Facebook
Diecezja Siedlecka
Katolickie Radio Podlasie
Podlasie24
Podlaskie Echo Katolickie
EKAI
Episkopat
 
Słuchaj na żywo KRP


        

 
Parafia
Podstawowe informacje
Historia parafii
Kancelaria parafialna
Msze i nabożeństwa
Pracujący księża
Kontakt
Poświęcenie pól 2020
 
Ogłoszenia
2022-01-23
2022-01-16
2022-01-09
 
Intencje
2022.01.24-01.30
2022.01.17-01.23
2022.01.10-01.16
 
Sakramenty
I Komunia Św.
Bierzmowanie
Małżeństwo
Poradnia Rodzinna
Katechezy dla narzeczonych
Katechezy chrzcielne
 
Ruchy i Stowarzyszen
Liturgiczna Służba Ołtarza
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Schola Dziecięca
Akcja Katolicka
Chór Parafialny
Oaza
Domowy Kościół
Legion Maryi
Krąg Biblijny
Grupa modlitewna Miriam
Wspólnota Nieustającego Różańca
Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym
Apostolstwo Dobrej Śmierci
Ruch Szensztacki - Liga Rodzin
Róże Różańcowe Rodziców za dzieci
Strażnicy Kościoła
Wojownicy Maryi
Róże Różańcowe za współmałżonka
Grupa pielgrzymkowa 14 B
Umiłowana
 
Rady Parafialne
Duszpasterska
Ekonomiczna
 
 
 
Grupa modlitewna Miriam
 
 

 

Grupa Modlitewna „Miriam”

„Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20)

 

Wspólnota Miriam - Rzeszów

 

Grupa Modlitewna „Miriam” powstała z inicjatywy osób świeckich we wrześniu 2016 r. jako owoc Seminarium Odnowy Wiary, które odbywało się w parafii p.w. Św. Jana Pawła II w Siedlcach. Z natchnienia Ducha Świętego wybraliśmy imię „Miriam”, co utwierdza nas w przekonaniu, że jest to dla nas wezwanie, by szczególnie czcić Maryję, Niepokalaną Matkę naszego Zbawiciela i naśladować Ją w swoim życiu.

Formacja w której pragniemy wzrastać to duchowość Maryjna, która opiera się na rozważaniu, uwielbieniu i naśladowaniu cnót Matki Bożej zawartych w Piśmie Świętym, różańcu, nauce Kościoła oraz w dziele św. Ludwika Marii Grignion de Montforta pt. „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”. Tam odczytujemy wolę samego Boga:

Bóg pragnie, by Jego Najświętsza Matka była obecnie więcej znana, więcej miłowana, więcej czczona niż kiedykolwiek: co niewątpliwie nastąpi, jeśli wybrani, za łaską i światłem Ducha Świętego podejmą tę praktykę wewnętrzną i doskonałą, (…). Poznają oni wspaniałość tej władczyni i poświęcą się całkowicie Jej służbie jako poddani i niewolnicy z miłości. (…) Poznają miłosierdzie, którego Ona jest pełna, oraz potrzebę Jej pomocy, w jakiej się sami znajdują, i uciekać się do Niej będą we wszystkim, jako do swej ukochanej orędowniczki i pośredniczki u Jezusa Chrystusa. Zrozumieją, iż jest Ona najłatwiejszą, najkrótszą i najdoskonalszą drogą, by dojść do Jezusa Chrystusa, i poświęcą się Jej ciałem i duszą bez zastrzeżeń, ażeby jednak całkowicie należeć do Jezusa.”

Za przykładem pasterzy Kościoła (kard. Augusta Hlonda, kard. Stefana Wyszyńskiego, św. Jana Pawła II) wyrażamy całkowitą przynależność do Jezusa za pośrednictwem Maryi „Totus Tuus ego sum, et omnia mea tua sunt” - „Oto cały jestem Twój i wszystko, co moje - Twoim jest”.

Oddając się w Świętą Niewolę Miłości Maryi chcemy uczyć się jak wcielać w życie ideę oddania się Matce Najświętszej, która prowadzi nas do Chrystusa i jest najdoskonalszym przykładem poddania się woli Bożej oraz życia w świętości. Chcemy nieustannie pogłębiać swoją duchową formację na drodze „świętej niewoli” duchowej. Pragniemy dzielić się otrzymaną nauką z innymi i służyć Kościołowi.

Razem z Maryją poznajemy Ducha Świętego, jego dary, charyzmaty, by w trakcie tej drogi doskonalenia i umocnienia duchowego rozeznać charyzmat naszej wspólnoty.

(…) bo tylko Maryja, ta przedziwna i cudowna Dziewica, w łączności z Duchem Świętym działać może rzeczy niezwykłe i nadzwyczajne.(…) Skoro tylko Duch Święty, Jej Oblubieniec, znajduje Ją w jakiejś duszy, wnet zbliża się ku niej, wstępuje w nią całkowicie i udziela się jej w miarę, jak dusza udziela miejsca jego Oblubienicy.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu w środę. Rozpoczynamy od Mszy Świętej o godz. 18-stej w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie, następnie spotkanie w budynku poklasztornym. Jest to czas modlitwy, rozważania Pisma Świętego, adoracji Najświętszego Sakramentu - służące rozwojowi duchowemu i rozeznawaniu woli Bożej w naszym życiu. Wspólna modlitwa nas umacnia w naszej życiowej drodze z Chrystusem, uwalnia od lęku, napełnia miłością, wiarą, zaufaniem i radością, pomaga zmagać się z codziennością, którą zawierzamy Bogu za pośrednictwem Niepokalanej.

Opiekunem duchowym jest ks. Marcin Gnyszka

Bóg pragnie, by Jego Najświętsza Matka była obecnie więcej znana, więcej miłowana…" Jeśli chcesz, możesz spełnić pragnienie Boga….

Wspólnota „Miriam” czeka!

 

 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR