Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie

DIECEZJA
SIEDLECKA

   
A A A
A A A A

12 lipca 2024 r. Imieniny obchodzą: Jan, Wera, Brunon

     
LITURGIA SŁOWACzytania:
(Oz 14,2-10); (Ps 51,3-4.8-9.12-13.17); (J 14,26)
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

Zapytanie ofertowe:
Otwarcie kopert - Protokół z posiedzenia Komisji
Wybór wykonawcy - Protokół z posiedzenia Komisji
 
Poświęcenie pól
Poświęcenie pól 2024
Poświęcenie pól 2023
 
Kolęda
Kolęda 2023/2024
Kolęda - Zalesie - mapka
 
Misje Ewangelizacyjn
Program Misji
 
Cmentarz
Odpust Św. Rocha 2023
Zaduszki 2022
Regulamin
Mapa
Biuro cmentarza
 
Linki
Parafia na You Tube
Parafia na Facebook
Diecezja Siedlecka
Katolickie Radio Podlasie
Podlasie24
Podlaskie Echo Katolickie
EKAI
Episkopat
 
Pielgrzymki
Pielgrzymka do Fatimy i Santiago de Compostela 8-14.06.2024r.
 
Słuchaj na żywo KRP


        

 
Parafia
Podstawowe informacje
Historia parafii
Kancelaria parafialna
Msze i nabożeństwa
Pracujący księża
Kontakt
 
Intencje
2024.07.08-14
2024.07.01-07
2024.06.24-07.01
 
Ogłoszenia
2024.07.07
2024.06.30
2024.06.23
 
Sakramenty
Chrzest
I Komunia Św. informacje ogólne
Grafik Różańca i odbiór materiałów 2023
I Komunia 2024
I Komunia 2025
I Komunia 2026
Bierzmowanie - przygotowanie
Bierzmowanie kl. VIII
Małżeństwo
Poradnia Rodzinna
Katechezy dla narzeczonych
Katechezy chrzcielne
 
Ruchy i Stowarzyszen
Liturgiczna Służba Ołtarza - LSO
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży - KSM
Schola Dziecięca
Stowarzyszenie Żywy Różaniec
Akcja Katolicka
Chór Parafialny
Oaza
Domowy Kościół
Legion Maryi
Krąg Biblijny
Grupa modlitewna Miriam
Wspólnota Nieustającego Różańca
Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym
Apostolstwo Dobrej Śmierci
Ruch Szensztacki - Liga Rodzin
Róże Różańcowe Rodziców za dzieci
Bractwo Strażnicy Kościoła
Bractwo Przenajświętszej Krwi
Wojownicy Maryi
Róże Różańcowe za współmałżonka
Grupa pielgrzymkowa 12 dekanat Łuków II (dawniej grupa 14B)
Umiłowana
Grupa Św. Maksymiliana
Zawierzeni Maryi - Oddanie33
 
Rady Parafialne
Duszpasterska
Ekonomiczna
 
 
 
Chrzest
 
 

 

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU CHRZTU DZIECI
W PARAFII PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W ŁUKOWIE

„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego…”
(Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1213)

 

       Zgodnie ze Statutami II Synodu Diecezji Siedleckiej dzieci powinny być ochrzczone w pierwszych tygodniach życia. Właściwym miejscem przygotowania i sprawowania sakramentu chrztu jest parafia zamieszkania rodziców. Przed chrztem dziecka rodzice i chrzestni powinni przejść odpowiednie przygotowanie, polegające na wysłuchaniu czterech katechez obowiązujących w Diecezji Siedleckiej (Zob. II Synod Diecezji Siedleckiej, Siedlce 2018, statuty 380-381).

 

TERMINY UDZIELANIA SAKRAMENTU CHRZTU W NASZEJ PARAFII

 1. DRUGA I CZWARTA NIEDZIELA MIESIĄCA w czasie Mszy Świętej o godzinie 13:00 (nie dotyczy Wielkiego Postu);
 2. Zamiast czwartej niedzieli grudnia - PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA (25 grudnia) w czasie Mszy Świętej o godzinie 13:00;
 3. NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO w czasie Mszy Świętej o godzinie 13:00;
 4. W wyjątkowych sytuacjach (np. odpust, uroczystości parafialne, itp.) sakrament chrztu może być udzielony w czasie Mszy Świętej o godzinie 11:30.

 

      Rodziców, którzy chcą ochrzcić swoje dziecko w naszej parafii tj. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie prosimy najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem o zapisanie dziecka do chrztu telefonicznie lub osobiście w kancelarii parafialnej, w godzinach urzędowania kancelarii.

     Jeśli o chrzest proszą rodzice żyjący w związku niesakramentalnym to przed zapisaniem dziecka do chrztu powinni zgłosić się wcześniej na rozmowę do ks. proboszcza.

 

        Uwzględniając wymogi Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 874 §1), oraz II Synod Diecezji Siedleckiej (statuty 374-386) ojcem chrzestnym i matką chrzestną może być osoba, która:

 1. ukończyła 16 rok życia;
 2. przyjęła sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (Chrzest, Bierzmowanie i Eucharystię);
 3. jest katolikiem praktykującym (regularnie uczestniczy w niedzielnej Eucharystii, przystępuje do sakramentu pokuty i przyjmuje Komunię Świętą);
 4. uczestniczyła w katechezie szkolnej (dotyczy osób dorosłych);
 5. uczestniczy w katechezie szkolnej (dotyczy osób w wieku szkolnym);
 6. swoim postępowaniem daje dobry przykład chrześcijańskiego życia;
 7. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest;
 8. uczestniczyła w cyklu katechez obowiązujących kandydatów na chrzestnych (dotyczy osób zamieszkujących Diecezję Siedlecką).

 

      Według Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski o udzielaniu sakramentu chrztu świętego (nr 5) chrzestnymi nie mogą być:

 • osoby żyjące w związku niesakramentalnym;
 • osoby nie uczęszczające na katechizację w szkole;
 • katolicy notorycznie zaniedbujący praktyki religijne;
 • katolicy prowadzący naganne życie pod względem moralnym.

 

       Dokumenty niezbędne przed sakramentem Chrztu dziecka:

 1. Akt urodzenia dziecka (ksero).
 2. Potwierdzenie uczestniczenia w katechezach chrzcielnych przez rodziców dziecka.
 3. Jeżeli rodzice dziecka mieszkają na terenie innej parafii, a chcą ochrzcić dziecko w naszej parafii, należy dostarczyć zgodę proboszcza parafii zamieszkania rodziców na chrzest poza parafią zamieszkania.
 4. Należy przygotować dane dotyczące rodziców i rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, data urodzenia, wyznanie, adres zamieszkania z kodem pocztowym, datę i parafię sakramentu małżeństwa rodziców).
 5. Jeżeli chrzestni mieszkają na terenie innej parafii to mają obowiązek dostarczyć zaświadczenie ze swojej parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi.
 6. Jeżeli chrzestni mieszkają na terenie naszej parafii to mają obowiązek:
 • Uczestniczyć w katechezach chrzcielnych i dostarczyć potwierdzenie uczestnictwa w nich (patrz katechezy chrzcielne);
 • dostarczyć świadectwo bierzmowania (jeżeli bierzmowanie było udzielone poza naszą parafią);
 • dostarczyć zaświadczenie o uczęszczaniu na lekcje religii (jeżeli są w wieku szkolnym).

 

    Z kompletem dokumentów udajemy się do kancelarii parafialnej w tygodniu poprzedzającym chrzest (najpóźniej w piątek), w godzinach urzędowania kancelarii. Na to spotkanie przychodzą rodzice i rodzice chrzestni w celu spisania aktu chrztu. W wyjątkowej sytuacji, gdy rodzice chrzestni mieszkają daleko mogą oni złożyć podpisy w dniu chrztu - pół godziny przed Mszą Świętą chrzcielną w kancelarii parafialnej (w tym przypadku wymagane dokumenty od rodziców chrzestnych powinny być dostarczone w tygodniu poprzedzającym chrzest przez rodziców dziecka).

 

       Z okazji sakramentu chrztu dziecka, jego rodzice (jeśli nie mają przeszkód kanonicznych) i rodzice chrzestni powinni w dniach poprzedzających chrzest przystąpić do spowiedzi, a w czasie sakramentu chrztu przyjąć Komunię świętą w intencji chrzczonego dziecka.

 

 

 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR