Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie

DIECEZJA
SIEDLECKA

   
A A A
A A A A

6 października 2022 r. Imieniny obchodzą: Petra, Fryderyka, Artur

     
LITURGIA SŁOWACzytania:
(Ga 3, 1-5); (Łk 1, 69-70. 71-73. 74-75); (Dz 16, 14b)
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

Aktualności
Specyfikacja Zamówienia Publicznego - Prace konserwatorskie dla fresków
Program prac konserwatorskich dla fresków w kościele
Fotografia prezbiterium - aktualna
Fotofrafia historyczna z 1918 roku - 1
Fotografia historyczna z 1918 roku - 2
Fotografia - fragment odkrywki - 1
Fotografia - fragment odkrywki - 2
 
Poświęcenie pól
Poświęcenie pól 2021
Poświęcenie pól 2020
 
Kolęda
Kolęda 2021/2022
 
Jubileusz 100-lecia
Nabożeństwo do Jezusa Miłosiernego
Msza Jubileuszowa i konferencja
Konkurs na teksty modlitewno - poetyckie
Wystawa poświęcona historii Parafii
 
Cmentarz
Odpust Św. Rocha
Zaduszki 2018
Regulamin
Mapa
Biuro cmentarza
 
Linki
Parafia na You Tube
Parafia na Facebook
Diecezja Siedlecka
Katolickie Radio Podlasie
Podlasie24
Podlaskie Echo Katolickie
EKAI
Episkopat
 
Słuchaj na żywo KRP


        

 
Parafia
Podstawowe informacje
Historia parafii
Kancelaria parafialna
Msze i nabożeństwa
Pracujący księża
Kontakt
 
Sakramenty
I Komunia Św.
Bierzmowanie - przygotowanie
Bierzmowanie kl. VII
Bierzmowanie kl. VIII
Małżeństwo
Poradnia Rodzinna
Katechezy dla narzeczonych
Katechezy chrzcielne
 
Ogłoszenia
2022-10-02
2022-09-25
2022-09-18
 
Intencje
2022.10.03-10.09
2022.09.26-10.02
2022.09.19-09-25
 
Ruchy i Stowarzyszen
Liturgiczna Służba Ołtarza - LSO
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży - KSM
Schola Dziecięca
Stowarzyszenie Żywy Różaniec
Akcja Katolicka
Chór Parafialny
Oaza
Domowy Kościół
Legion Maryi
Krąg Biblijny
Grupa modlitewna Miriam
Wspólnota Nieustającego Różańca
Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym
Apostolstwo Dobrej Śmierci
Ruch Szensztacki - Liga Rodzin
Róże Różańcowe Rodziców za dzieci
Bractwo Strażnicy Kościoła
Bractwo Przenajświętszej Krwi
Wojownicy Maryi
Róże Różańcowe za współmałżonka
Grupa pielgrzymkowa 14 B
Umiłowana
Grupa Św. Maksymiliana
 
Rady Parafialne
Duszpasterska
Ekonomiczna
 
 
 
Konkurs na teksty modlitewno - poetyckie
 
 

 

Konkurs na teksty poetycko – modlitewne

poświęcone Jezusowi Miłosiernemu – Frasobliwemu

z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie

Razem z Łukowskim środek Kultury ogłaszamy konkurs na teksty poetycko - modlitewne poświęcone Jezusowi Miłosiernemu – Frasobliwemu z naszego kościoła. Dobrze byłoby, by w tych utworach było nawiązanie do tematu Bożego miłosierdzia i historii Figury przechowywanej w naszym kościele, a więc do miejscowości Krzymosze, skąd skąd się wywodzi, zakonu Bernardynów, który przez wieki się nią opiekował i naszego miasta, w którym pozostała i odbiera cześć. Utwory można przekazywać do 11 października włącznie miejscowym księżom, składać w kancelarii parafialnej, nadsyłać pocztą. Przewidziane są atrakcyjne nagrody książkowe, dyplomy i satysfakcja, że najlepsze teksty zostaną opublikowane i wykorzystywane w celach modlitewnych.

Są plany, aby do wybranego tekstu skomponować melodię, aby ten sposób powstała pieśń – hymn wykorzystywany potem w cotygodniowej nowennie. Jego pierwsze uroczyste wykonanie miałoby miejsce w czasie uroczystości jubileuszowych.

 

Poniżej publikujemy szczegółowy regulamin konkursu:

 

Regulamin

Organizatorzy:

1. Organizatorami są:

- Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 45

- Łukowski Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 20, 21-400 Łuków.

 

Adresaci konkursu

1. Konkurs obejmuje wszystkie kategorie wiekowe.

 

Ogólne założenia dotyczące tekstu:

1. Utwór powinien być tekstem poetycko - modlitewnym.

2. Tematyka powinna nawiązywać do:

- Bożego miłosierdzia,

- historii Figury, która pierwotnie znajdowała się w miejscowości Krzymosze,

- cudów jakie za jej sprawą miały miejsce,

- zakonu Bernardynów, który opiekował się Figurą,

- miasta Łuków, w którym Figura pozostała i jest czczona.

3. Tekst nie może być wcześniej publikowany.

4. Zgłaszając pracę na konkurs uczestnik potwierdza, że jego praca jest oryginalna.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji wszystkich tekstów oraz do wykorzystania ich w celach promocyjnych.

 

Zgłoszenie:

Aby dokonać zgłoszenia, należy przynieść tekst do kancelarii Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie, która mieści się przyul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 45, przesłać utwór na e-mail: konkurs@lok.lukow.pl do 11 października 2020 roku., wpisując w temacie: Konkurs na teksty poetycko -modlitewne poświęcone Jezusowi Miłosiernemu – Frasobliwemu z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie – imię i nazwisko lub przesłać pocztą na adres ww. parafii.

 

1. W przypadku nadsyłania tekstów drogą elektroniczną, treść maila powinna zawierać:

- imię i nazwisko

- telefon kontaktowy oraz adres mailowy.

3. Przystępując do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

4. W przypadku uczestnika niepełnoletniego prosimy o wypełnienie przez rodziców zgody na przetwarzanie danych oraz uczestnictwo dziecka w konkursie. Prosimy o przesyłanie zdjęć podpisanych formularzy.

Ocena prac oraz wyniki:

1. Oceny tekstów dokona komisja konkursowa.

2. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie, Łukowskiego Ośrodka Kultury oraz fb obydwu organizatorów do 17 października 2020 r. Ponadto każdy z uczestników otrzyma maila zwrotnego z treścią zawierającą decyzję jury.

3. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 24.11.2020

 

Nagrody:

1. Autorom najlepszych prac zostaną wręczone nagrody w postaci albumów, książek oraz wyróżnienia w postaci dyplomów.

2. Nagrodzone teksty zostaną opublikowane na stronie Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie oraz będą wykorzystywane w celach modlitewnych.

3. Wybrany tekst, do którego zostanie skomponowana muzyka, stanie się pieśnią-hymnem, śpiewanym w cotygodniowej nowennie. Pierwsze wykonanie pieśni będzie miało miejsce w czasie uroczystości jubileuszowych w dn. 24.11.2020

 

 

RODO

Udział w konkursie oznacza zgodę uczestników na dokumentację oraz publikację fotograficzną z imprezy w wydawnictwach, oraz w Internecie i na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu na potrzeby przeprowadzenia konkursu zgodnie z RODO i ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz w celach promocyjnych wydarzenia.

 

Zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka w konkursie:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

……........................................................………..

(imię i nazwisko dziecka)                 

przez Łukowski Ośrodek Kultury w zakresie *:

 

1. Imię i nazwisko (tak/ nie)**

- w publikacjach, na stronie internetowej ŁOK, profilu FB ŁOK oraz informacjach wysyłanych do mediów, dotyczących wydarzeń kulturalnych, konkursów, koncertów, imprez oraz innych przedsięwzięć, organizowanych i współorganizowanych przez ŁOK, w którym moje dziecko będzie uczestniczyło bezpośrednio;

-w procesach, dotyczących udziału w konkursach, w zakresie

wskazanym w regulaminie

konkursu;

- w procesach, dotyczących udziału w wycieczkach i wyjazdach, organizowanych przez ŁOK.

2. Adres zamieszkania, PESEL (tak/ nie)**

- w procesach, dotyczących udziału w wycieczkach i wyjazdach, organizowanych przez ŁOK

- dane niezbędne do zawarcia umowy z ubezpieczycielem;

- w informacjach dotyczących zgłoszeń do konkursów.

3. Wizerunek (zdjęcia i nagrania filmowe) (tak / nie)**

- zarejestrowane podczas

zajęć, wydarzeń kulturalnych, imprez, konkursów, koncertów oraz innych przedsięwzięć, organizowanych lub współorganizowanych przez ŁOK, w których moje dziecko będzie uczestniczyło bezpośrednio.

4. Prace wykonane przez dziecko (tak/ nie)**

- publikowanie i umieszczane na stronie internetowej ŁOK, profilu FB ŁOK oraz w informacjach wysyłanych do mediów -dotyczących działań ŁOK, w których moje dziecko będzie brało bezpośredni udział.

 

 

INFORMACJE

1. Administratorem danych jest Dyrektor Łukowskiego Ośrodka Kultury w Łukowie.

2. Podane dane będą przetwarzane na podstawie pisemnej zgody przez okres od 21.09.2020r. do 30.11.2020 r.

3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.

6. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

 

……….……………………, ………..…………………………………

data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)         

* proszę zaznaczyć wybrane zakresy: tak – wyrażam zgodę / nie – nie wyrażam zgody

** niepotrzebne skreślić

 

 

Zgoda osoby pełnoletniej

Udział w konkursie oznacza zgodę uczestników na dokumentację oraz publikację fotograficzną z imprezy w wydawnictwach, oraz w Internecie i na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu na potrzeby przeprowadzenia konkursu zgodnie z RODO i ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póź.zm.) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz w celach promocyjnych wydarzenia.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych …….......……………...............………..

(imię i nazwisko)              

przez Łukowski Ośrodek Kultury w zakresie *:

 

5. Imię i nazwisko (tak/ nie)**

- w publikacjach, na stronie internetowej ŁOK, profilu FB ŁOK oraz informacjach wysyłanych do mediów, dotyczących wydarzeń kulturalnych, konkursów, koncertów, imprez oraz innych przedsięwzięć, organizowanych i współorganizowanych przez ŁOK, w którym moje dziecko będzie uczestniczyło bezpośrednio;

- w procesach, dotyczących udziału w konkursach, w zakresie wskazanym w regulaminie konkursu;

- w procesach, dotyczących udziału w wycieczkach i wyjazdach, organizowanych przez ŁOK.

6. Adres zamieszkania, PESEL (tak/ nie)**

-w procesach, dotyczących udziału w wycieczkach i wyjazdach, organizowanych przez ŁOK

- dane niezbędne do zawarcia umowy z ubezpieczycielem;

- w informacjach dotyczących zgłoszeń do konkursów.

7. Wizerunek (zdjęcia i nagrania filmowe) (tak / nie)**

- zarejestrowane podczas zajęć, wydarzeń kulturalnych, imprez, konkursów, koncertów oraz innych przedsięwzięć, organizowanych lub współorganizowanych przez ŁOK, w których moje dziecko będzie uczestniczyło bezpośrednio.

8. Prace wykonane przez dziecko (tak/ nie)**

- publikowanie i umieszczane na stronie internetowej ŁOK, profilu FB ŁOK oraz w informacjach wysyłanych do mediów - dotyczących działań ŁOK, w których moje dziecko będzie brało bezpośredni udział.

 

INFORMACJE

8. Administratorem danych jest Dyrektor Łukowskiego Ośrodka Kultury w Łukowie.

9. Podane dane będą przetwarzane na podstawie pisemnej zgody przez okres od 21.09.2020r. do 30.11.2020 r.

10. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

11. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

12. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.

13. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

……….……………………, ………..…………………………………

data i czytelny podpis)                              

*proszę zaznaczyć wybrane zakresy: tak – wyrażam zgodę / nie – nie wyrażam zgody

** niepotrzebne skreślić

 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR